SÄLLSKAPSRESAN

 Sällskapsresan – ett trevligt initiativ av tidskriften Parnass, som innebär att redaktionen för Parnass reser runt och gör nedslag i de litterära sällskapens högsäten. En fyndig rubrik!

Onsdagen 14 oktober gick ”sällskapsresan” till Långasjö. Charlotta Kåks Röshammar, redaktör för Parnass och Sigrid Fredriksson, Margit Fribergs sällskapet, hedrade oss med ett besök, vilket utmynnade i en artikel i Parnass nr 4 2021. Bo Bergstrand och Annika Hjalmarsson tog emot och guidade i kyrkan och sockenstugan. I artikeln får både Annika och Bo komma till tals. Vi samtalade om Elisabeths berättelser och hur de bottnade i en berättartradition från det gamla bondesamhället. Men hur de också har ett djupare syfte och tar upp stora frågor som miljö, godhet och medmänsklighet – aktuella teman. Vi får också in en liten känga till Vilhelm Moberg, som ju menade att Elisabeths texter var romantiserande och banala. Han har nämligen ”lånat” Elisabeths berättelse om hösudden som kastas mot himlen med en hädelse. Elisabeth berättade den 1927 i Värendsmän, Vilhelm 1949 i Utvandrarna.

I övrigt håller vi med om att Elisabeths världsbild är idealiserande och faktiskt ibland fördomsfull. Hon speglar den tidens människosyn på flera sätt. Hennes måleri var litterärt och hennes texter måleriska. Det finns alltid något som gäckar där, ganska romantiskt och högtravande, men hon har ett väldigt bra språk. Helt unikt i sitt slag. Ett sällskap behöver inte förmedla att allt är bra och fantastiskt, säger Bo. Att lyfta henne har en feministisk aspekt, och kan locka unga i bygden till konsten. Han ser gärna att sällskapets verksamhet utvecklas till en bred plattform för litteratur, konst och kultur.

Parnass är de litterära sällskapen DELS tidskrift.

www.parnass.nu