Verksamhetsberättelse för Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 2020

Efter vårt årsmöte 14 mars 2020 följde ett verksamhetsår präglat av covid-19 och alla restriktioner som följde i dess spår. Vi har fått avstå från offentliga sammankomster. Styrelsen har haft mailkontakt i olika ärenden. Dock träffades styrelsen den 6 juni i samband med Litterära Stigens invigning. Årets tema: Vatten. Promenaden runt sjön har använts ovanligt flitigt denna corona-sommar och vi gissar att många har läst våra texter. Inga guidningar har hållits. Konst&Kultur-dagarna fick ställas in. Vi hade tillräckligt många anmälningar, men alltför många backade ur p g a pandemin. Vi beslöt sätta över 5000:- av årets budget till en ev kurs nästa sommar. Bokmässan i Göteborg blev också inställd. Ulla Sköldh Jonsson och Bo Bergstrand var beredda att åka. Firandet av Elisabeths födelsedag den 12 november fick vi också avstå från. Vi hade planerat att Ulla S J skulle hålla föredrag om Hilma af Klint.

Rättigheterna till filmerna "På hökens vingar" och "Livets väv" har övergått från Filmteamet till Sällskapet. Befintliga CD och DVD har köpts in av Sällskapet. Nu är det upp till Sällskapet att förvalta dessa dyrgripar. En stor samling fina böcker har skänkts till Sällskapet av Kerstin Bjuringer Trollamåla. Vi har nu många antikvariska böcker som vi gärna säljer till låga priser.

Två nya broschyrer har tagits farm, den ena om Kvinnans årstider - den andra om Altartavlan. Ulla Sköldh Jonsson ombesörjde redigering och tryckning.

10 noveller, har tagits fram, sammanställda av Willi Lang och Melsene Laux, fem av Elisabeth, fem av Gertrud. Ulla Sköldh Jonsson har redigerat och varit i kontakt med Grafiska Punkten/Åkessons Tryckeri. Willi Lang har sökt fondmedel, men fått nej överallt. Vårt sista hopp stod till Sparbanken Eken. Ulla S J sökte medel där och vi har nu beviljats 10 000:- till tryckningen.

"Bonaden" som suttit i Bergstrandsalen har nu fotograferats och redigerats av fotografen Björn Lundblad, assisterad av Bo Bergstrand. Vi kommer att ta ställning till hur vi vill gå vidare.

Manus till ett enkelt teaterstycke om "Lilla Lisa och den stora tavlan" har tagits fram av Annika Hj. Det vilar. Kontakten med medlemmarna har hållits via mail. Så gott som alla har mailadress. Endast tre medlemmar saknar - de får brev.

Hemsidan har kommit igång. Victor Öhrnberg ordnade en enkel hemsida åt oss. I mailen till medlemmarna påminner vi alltid om hemsidan. www.ebpsallskapet.se . Sedan hösten -20 presenterar vi en ny artikel varje månad på hemsidan. Numera kommer hemsidans adress upp när man googlar på Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Vi märker att allt fler hittar oss den vägen.

Danmark 2020.

Melsene har haft en filmvisning i september 2020 i församlingen i Nordborg. Vår nya medlem, Anne Christine Benner, har hållit två föredrag om Elisabeth. Hon skriver: "I må gerne nævne de to foredrag, jeg holdte om Elisabeth i 2020. Det første foredrag var i Vaarst Baptistkirke d. 11. februar og havde titlen "Om nåden og at være tro i det mindste. En vandring i Elisabeth Bergstrand-Poulsens bøger og billeder." Det andet foredrag var i Ellevang Kirke d. 20. oktober og bar overskriften "Om Elisabeth Bergstrand-Poulsen og en læsning af Se, Mennesket!"

Långasjö 2021 04 17 Annika Hjalmarsson (ordf.)