"Den himmelska och den jordiska lovsången" Altartavla i Långasjö kyrka.