Gertrud Lilja och Elisabeth Bergstrand. Ungdomsvänner från Långasjö.