Verksamhetsberättelse 2019 Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Efter årsmöte och konstituerande möte hade Ingrid Öhrnberg och Annika Hjalmarsson kontakt med Sparbanken Eken, för att skaffa nytt konto, nytt organisationsnummer och nytt swishnummer.

Årets första guidning ägde rum den 24 april, då en PRO-grupp från Nybro besökte oss. 9 maj fick vi ett besök från Danmark av två danskor, varav den ena, Hjördis Harrekilde, suttit modell för Elisabeth i Köpenhamn för 75 år sedan. Hon fick besöket i 90-årspresent av vännen och författaren Anne Marie Tetevide. Johan Magnus presenterades på SPF:s möte i Bygdegården 14 maj. 25 maj tog Karin Bard och Usman Ali emot en grupp om 40 personer från Kalmar. Filmvisning och kyrkbesök.

Den Litterära Stigen invigdes i vanlig ordning 6 juni. Denna sommar innehöll den texter av Martin Lönnebo, den s k frälsarkransen. Ulla Sköldh Jonsson hade sammanställt texter och Dan och Karin Bard satte upp skyltarna. Den danska prästen Anne Christine Benner gjorde också ett besök i Långasjö för att studera Elisabeths hembygd tillsammans med Melsene Laux. Detta var ett led i hennes studier av Elisabeth inför ett föredrag hon ämnar hålla i Danmark. Anne Chr. Benner har tidigare skrivit en artikel i en teologisk tidskrift om Elisabeth. Den 16 juni visade Sylvia Edwinsson våra filmer i Mundekulla. Emmaboda Kommunbibliotek gjorde studiebesök i Långasjö den 20 juni. Annika Hjalmarsson berättade om Elisabeth och Stig Hermansson berättade om Gertrud Lilja.

Under våren 2019 hade vi lobbat hårt för en Konst&Kulturkurs i Långasjö. Bo Bergstrand förberedde material och undervisning, Annika Hjalmarsson värvade deltagare. Det resulterade i en 4 dagar lång kurs med 6 deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan och Sparbanken Eken stöttade oss. Kursen hölls 8 - 11 juli. Vi höll till på Sockenstugans tredje våning. Kursen avslutades med en utställning på Vandrarhemmets röda yttervägg.

Sommaren innehöll också flera besök vid kyrkan och Sockenstugan, t ex av Finn Bergstrand med gäster. Spontana besök förekom också. Man kan påträffa små sällskap som ser längtansfullt på de låsta dörrarna och som man kan släppa in, om man hinner och har nyckel. Ofta ger de en gåva till sällskapet som tack. Höstterminen inleddes i augusti med ett par studiebesök, Aktiva Seniorer från Kalmar och ett släktmöte från bygden.

En högläsningsserie startade på Allegården, med en träff i månaden fram t o m december. Annika Hjalmarsson läste korta texter ur Elisabeths verk, vilka ledde till samtal. Sällskapet var också närvarande på Skördefesten i oktober, samt representerades på biblioteksmässan i Växjö i november av Willi Lang och Sylvia Edwinsson. I november firades Elisabeths födelsedag med föreläsning och bildvisning av Bo Bergstrand och Johan Thelin i Café Stallet. God uppslutning.

Flera artiklar om Elisabeths verk och om sällskapets arbete har publicerats i Träskoposten under året. Under året har Melsene L, Willi L och Ulla S J jobbat med att sammanställa 10 noveller, 5 av Elisabeth och 5 av Gertrud, till en bok. Willi L har sökt medel från fonder. Åkessons Tryckeri har lämnat offert. Vi väntar på finansiering. Vår hemsida har legat nere, sedan vår käre Niels Elley gick bort, men Victor Öhrnberg har upprättat en ny. Man kan nu komma med sina bidrag till Annika eller Ulla. Ju oftare vi går in på den, desto tidigare kommer den upp när man googlar på Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Vi har låtit trycka upp nya konstkort. Kortet "Kvinnans Årstider" är mindre lyckat. Färgerna är missvisande. Den som gjorde beställningen och skickade in förlagan (Annika) tar på sig ansvaret för detta. Bo har bytt glas på målningen Såningskvällen. Den blev som ny. Återstår att se vad vi kan göra åt "remsan" - väggbonaden i papper, som suttit i Bergstrandsalen tidigare. Annika Hjalmarsson/ordf

2020-03-14