Årsmöte 2020

Välkommen till Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapets årsmöte

lörd 14 mars 2020 kl 14:00 i Sockenstugan Långasjö

PROGRAM:

Årsmötesförhandlingar

Ostkaka med kaffe

Ulla Sköldh Jonsson berättar om Hilma af Klint,

Information

Boken Lilla Lisa och den stora tavlan (nytryck)

delas ut gratis på årsmötet!

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Litterära Stigen invigs 6 juni kl 13 i Långasjö

Konst o kulturdagar 15-18 juni i Långasjö

EBP-sällskapet, Vuxenskolan

Work Shop olja/akryl

Se särskild inbjudan.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Årsavgiften på 100:- Bankgiro 830-6870 / Swish 123 334 99 66

Ange namn vid inbetalning.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet 2020

Besök hemsidan: www.ebpsallskapet.se

Årsmötesförhandlingar EBP-sällskapets årsmöte 14 mars 2020

1. Välkomnande

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Styrelsens ekonomiska redovisning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11. Val av ordförande för 2020. Har varit Annika Hjalmarsson. Ordf väljs på 1 år.

12. Beslut om utökad styrelse med en ledamot.

13. Val av övriga styrelseledamöter.

I tur att avgå:

Sylvia Edvinsson

Helena Thelin.

Kvarstår 1 år

Ingrid Öhrnberg

Johan Thelin

Ulla Sköldh Jonsson

Val av ny ledamot på 2 år................

Ständig ledamot:

Melsene Laux

Adjungerade har varit:

Willi Lang väljs på 1 år

Karin Bard väljs på 1 år

14. Val av två revisorer jämte en ers. Har varit:

Ulla Gustafsson ord rev väljs på 1 år

Dan Bard ord rev väljs på 1 år

Veine Franzén ers rev väljs på 1 år

15. Val av valberedning.

Har varit:

Angela Fransson ord sammankallande väljs på 1 år

Ros-Marie Sandberg ord väljs på 1 år

16. Övriga frågor.

17. Avslutning