Bokmässan i Växjö 2019

Lördagen den 23 november ägde årets bokmässa i Växjö Stadsbibliotek rum. Medverkande från vårt sällskap var Sylvia Edwinsson och Willi Lang.

Vi fick tillsammans med de andra litterära sällskapen en bra plats nära bibliotekets huvudingång. Närmaste bokbord intill vårt var för representanten för DELS´tidning Parnass, redaktör Margareta Lilja Svensson. Hon hade hjälp av Margit Friberg-Sällskapets ordförande Sigrid Fredriksson och de båda gjorde en halvtimmes presentation av DELS (de litterära sällskapen i Sverige) i bibliotekets stora sal Galaxen.

Det var många anmälda deltagare i år: enskilda författare, hembygdsföreningar, de litterära sällskapen i länet, förlag och olika föreningar. Ett litet axplock av föreläsarna : Josée Butera/Björn Sundeby om situationen i Ruanda, Den nybildade författarföreningen Fria Ord i Kronoberg, Ida Andersen om sin bok Kärlek, kamp och förändring, glasbrukets gryningstid och Gunnar Hyltén-Cavallius´ Rännil blev till flod om 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund.

Arrangemanget var utmärkt ordnat denna gång. Utställarnas bord hade placerats på alla bibliotekets plan och det blev därför ingen trängsel, trots de många besökande. Många stannade vid vårt bord, äldre ville gärna prata om Elisabeth, som de antingen hade minnen eller ägde reproduktioner av. Vi fick lite sålt av våra böcker och vykort.

Vår planerade bok med noveller av Gertrud och Elisabeth blev tyvärr inte färdig, men vi hoppas att vi kan presentera den vid nästa års bokmässa i Växjö.

Willi