Välkommen till Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapets hemsida!

Statyn "Väninnorna" restes sommaren 2017, genom Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapets försorg. Konstnär: Niels Elley Eringsboda (1945- 2019) Kulturbärarna Gertrud Lilja och Elisabeth Bergstrand-Poulsen står som symboler för framtidstro, vänskap och kreativitet. Placering: vid Vandrarhemmet Långasjö.

Välkommen att gå Litterära Stigen runt Långasjön!

Årets tema: Vatten.

Café Stallet öppet lörd o sönd 14-17

Långasjöns Naturområde erbjuder bad, fiske och båttur.

Grillplatser finns. 

Allt detta finns samlat vid Långasjö Kyrka.

Om du vill ha guidning i kyrkan eller sockenstugan -

Ring 0768-79 27 62 Annika / EBP

 

Vill du bli medlem

i Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet?

Sätt in årsavgiften 100:- på Bg 830-6870 eller Swisha 123 334 99 66. Ange ditt namn.

Maila gärna annika.hjalmarsson44@gmail.com med namn och adress.

Välkommen i Sällskapet! 

 

NY ARTIKEL PÅ HEMSIDAN

Nya tankar kring Elisabeths texter och bilder presenteras här:

 

Kan man verkligen läsa

Elisabeth Bergstrand-Poulsens

böcker idag?

Omläsning blir nyläsning, om vi byter glasögon – linser - verktyget med vilket vi närmar oss texten. Och det är obestridligt många olika nycklar, som svarar på just de frågor som man vill ställa till texten, för att den ska öppna sig.

Läser jag t.ex. Elisabeths noveller och romaner som hembygdslitteratur, så fokuserar jag på de många skildringar av bondelivet omkring 1850-talet. Läser jag hennes texter ur ett feministiskt perspektiv, så fokuserar jag på de kvinnliga och manliga figurernas karaktär, situation och utveckling. Går jag till hennes romaner med frågan efter det religiösa, så hittar jag livliga skildringar av församlingslivet och enskilda personer som brottas med sina erfarenheter och sin tro.

Som något nytt har fokuseringen på miljön tillkommit: hur vidgar författaren förståelsen för sammanhanget mellan människan och naturen? Frågar jag hur författarinnan gestaltar sina texter, så försöker jag att blottlägga hennes konstruktion eller komposition, följer ordval och rytmen i språket. Och till slut frågar jag efter författarens hållning, så som den kan skymtas bakom alla olika figurer och beskrivna handlingarna - vilka teman kretsar hon omkring, vad är hennes ”budskap”?

Elisabeth skriver någonstans att ”varje gård är en värld för sig själv” – och engelsmannen John Donne skrev 1623 ”ingen människa är en ö” – båda uttalanden gäller också för författaren och hennes verk. Ju mer man vandra runt i hennes böckers värld, desto större och rikare lär den bli – och lär också ha förbindelser till alla möjliga andra ”världar” – andra författare, samtidiga strömningar inom kulturen och samhället, både i Sverige och ute i Europa.

Och som man förundras mest över: det finns öppna frågor också för oss i dag och tankar som kastas långt ut i framtiden. En fråga som också vi söker ett svar på är: hur kan vi människor leva på jorden utan att störa och förstöra vår planet med allt som växer och lever på den? Efter första och andra världskrigens katastrof var denna fråga aktuell och angelägen av inte bara politiska, men också humanistiska grunder, i dag har vi anledning att fråga av djupt existentiella skäl, det handlar om vår existens på jorden. Här kan man hittar en del förslag hos Elisabeth, hon pekar på modeller från en förgången tid – men om man projicerar dem på framtidens vita duk – så kan de ge inspiration och tillförsikt. Läs Elisabeths noveller och romaner med nya ögon och dina egna livsfrågor. Hon kan bli en givande samtalspartner.

Melsene Laux juli 2020